Christian Schmitt

C. Schmitt

Christian Schmitt

Christian Schmitt vystudoval TU Darmstadt a předtím se vyučil truhlářem a tesařem. Během svých studíí pracoval jako asistent u Prof. Manfreda Heggera (energeticky efektivní budovy) a u Prof. Marie Claude Bétrix (prostorové koncepty a design). V kanceláři Ferdinand Heide Architects ve Frankfurtu nad Mohanem byl zodpovědný za různé četně publikované projekty (přednáškový sál v areálu Campus Westend ve Frankfurtu nad Mohanem, komorní koncertní sál na univerzitě v Regensburgu). Poté pracoval v kanceláři Herzog & de Meuron v Basileji na různých prestižních projektech ve Švýcarsku a v zahraničí. Získal četná ocenění a publikace své práce (1000x European architects, FEIDAD Developing Digital Architecture, čestné uznání na Miami Beach Biennale “Possible Futures”) a byl přednášejícím na kongresu SFT Architecture Congress v Muensteru a na Muenster School of Architects). Po založení svého ateliéru alltag.org vyučoval na ETH Zurich jako odborný asistent na katedře UNESCO Chair of Earth Architecture, Building Cultures and Sustainable Development (hostující profesoři Anna Heringer a Martin Rauch).