Veronika Kommová

Veronika Kommová

Veronika Kommová

Ing. arch. Veronika Kommová (*1987) vystudovala architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde diplomovala v ateliéru doc. Ing. arch. Radka Kolaříka a v rámci studia absolvovala roční studijní pobyt na Technische Universität Wien (ateliér Prof. Andráse Pálffyho). Vedle studia získala pracovní zkušenosti v různých architektonických kancelářích jak v České republice (Pavel Hnilička Architekti) tak v Rakousku (Querkraft Architekten). Po ukončení studia pracovala dva roky v kanceláři Maxwan architects+urbanists v Rotterdamu, kde spolupracovala na různých soutěžních projektech a studiích jako například Zukunft Metropole Ruhr (rozvojová strategie pro oblast Porúří na období 30 let), Skolkovo Residential Project do Ruska a Office & Shopping Centre Bořislavka, Praha. Další zkušenosti získala v kanceláři DAM architekti v Praze, kde pracovala dva roky na různých rezidenčních projektech zahrnující mimo jiné rekonstrukci památkově chráněných objektů v centru Prahy a vedla soutěžní tým rezidenčního projektu do Vokovic v Praze. Veronika je studentkou doktorského studia na Ústavu urbanismu FA ČVUT, kde se zaměřuje na shopping mally a jejich vliv na centra měst. V roce 2017 spoluzakládá a vede architektonické studio COLLARCH.